מבחן האמונה שכל יהודי עובר בכל יום... שלא נכשל! - הרב אלון כהן שליט"א

0 צפיות · לפני 3 שנים

הרב אלון כהן שליטא - הדרת מלך אזור

תשובה אמיתית נמדדת במעשים ולא בהתלהבות רגעית! שיעור חובה לפני כיפור! - הרב אלון כהן שליט"א

הרב אלון כהן שליטא - הדרת מלך אזור
9 צפיות · לפני 7 ימים

אל תברח מעצמך ומיום הדין!! הגיע הזמן להשתנות באמת!! - הרב אלון כהן שליט"א

הרב אלון כהן שליטא - הדרת מלך אזור
8 צפיות · לפני 8 ימים

להיזהר יותר מכל ימות השנה! - הרב אלון כהן שליט"א

הרב אלון כהן שליטא - הדרת מלך אזור
31 צפיות · לפני 8 ימים

כמה אתה מאמין בה' - הרב אלון כהן שליט"א

הרב אלון כהן שליטא - הדרת מלך אזור
396 צפיות · לפני 14 ימים

מי הוא המאמין ב-ה' באמת?! - הרב אלון כהן שליט"א

הרב אלון כהן שליטא - הדרת מלך אזור
5 צפיות · לפני 15 ימים

העקשנות משתלמת - הרב אלון כהן שליט"א

הרב אלון כהן שליטא - הדרת מלך אזור
31 צפיות · לפני 15 ימים

להתעלות מעל המיית העולם!!! להיות מלאך בדמות אדם!! הכרטיס שלך לכל הברכות! - הרב אלון כהן שליט"א

הרב אלון כהן שליטא - הדרת מלך אזור
6 צפיות · לפני 15 ימים

לנצל את הימים הללו להגיע לקרבת אלוקים אדירה בחודש אלול!!- הרב אלון כהן שליט"א

הרב אלון כהן שליטא - הדרת מלך אזור
8 צפיות · לפני 15 ימים

תקדם את הסובבים אותך!! הזכות שלך בדין!! - הרב אלון כהן שליט"א

הרב אלון כהן שליטא - הדרת מלך אזור
3 צפיות · לפני 16 ימים

פשפוש ומשמוש במעשים לפני אלול - הרב אלון כהן שליט"א

הרב אלון כהן שליטא - הדרת מלך אזור
9 צפיות · לפני 16 ימים

הצג עוד