מתפילת שחרית שייסד אברהם אבינו למדו שאין תפילה ששבה ריקם

0 צפיות · לפני 3 שנים

הרב יאשיהו יוסף פינטו

בעיה שנכתבה לך בסוף תגיע אליך גם אם תתחמק עכשיו

הרב יאשיהו יוסף פינטו
218 צפיות · לפני 3 ימים

מסירות הנפש של האבנים כדי לעזור ליעקב אבינו

הרב יאשיהו יוסף פינטו
119 צפיות · לפני 3 ימים

אדם שקושר את כל מעשיו לקב"ה ולתורה ממלא את ימיו

הרב יאשיהו יוסף פינטו
186 צפיות · לפני 3 ימים

עשית טובה? תשתוק ותשכח ממנה כדי שתהיה מושלמת

הרב יאשיהו יוסף פינטו
105 צפיות · לפני 3 ימים

ספר דברים הכוח לפעול בכל צרה ובעיה של האדם

הרב יאשיהו יוסף פינטו
57 צפיות · לפני 3 ימים

אל תהיה מאלה שמספרים את הבעיות ומפחידים את האנשים

הרב יאשיהו יוסף פינטו
86 צפיות · לפני 3 ימים

לא לכעוס זה לא רק כלפי חוץ אלא גם בפנים

הרב יאשיהו יוסף פינטו
15 צפיות · לפני 3 ימים

העזרה הטובה לאדם היא לעזור לו שיקום בכוחות עצמו

הרב יאשיהו יוסף פינטו
64 צפיות · לפני 3 ימים

אל תעשו שנאות וקנאות בין הילדים

הרב יאשיהו יוסף פינטו
8 צפיות · לפני 3 ימים

ברגע שתשתחרר מהבעיה ולא תתפס בה אתה תתקדם ותצליח

הרב יאשיהו יוסף פינטו
237 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד