Shay

149 צפיות · לפני 12 שנים

Shay
136 עוקבים
האר''י הקדוש
Shay
האר''י הקדוש
297 צפיות · לפני 11 שנים
נשים שבויות בכפרים - יד לאחים
Shay
נשים שבויות בכפרים - יד לאחים
351 צפיות · לפני 11 שנים
איך להניח תפילין
Shay
איך להניח תפילין
359 צפיות · לפני 11 שנים
אש הברית - האור יוצא מהחושך
Shay
אש הברית - האור יוצא מהחושך
46 צפיות · לפני 11 שנים
מה הטעם של השתכרות בחג הפורים?
Shay
מה הטעם של השתכרות בחג הפורים?
30 צפיות · לפני 11 שנים
לְהַגִּיד בַּבֹּקֶר חַסְדֶּךָ
Shay
לְהַגִּיד בַּבֹּקֶר חַסְדֶּךָ
25 צפיות · לפני 11 שנים
נבואות אחרית הימים: פסל החירות | End of days prophecy - Statue of Liberty
Shay
נבואות אחרית הימים: פסל החירות | End of days prophecy - Statue of Liberty
224 צפיות · לפני 11 שנים
סגולה לשלום בית
Shay
סגולה לשלום בית
248 צפיות · לפני 12 שנים
מקיץ נרדמים - הרב ניסים יגן זצ"ל
Shay
מקיץ נרדמים - הרב ניסים יגן זצ"ל
4 צפיות · לפני 12 שנים
הקדוש רבי אלעזר אבוחצירא זצוק"ל
Shay
הקדוש רבי אלעזר אבוחצירא זצוק"ל
4 צפיות · לפני 12 שנים
ספר הזוהר - לקראת ראש השנה
Shay
ספר הזוהר - לקראת ראש השנה
0 צפיות · לפני 12 שנים
אין עוד מלבדו - הרב ניסים יגן זצ"ל
Shay
אין עוד מלבדו - הרב ניסים יגן זצ"ל
3 צפיות · לפני 12 שנים
שמירת העיניים - הרב יוסף מוגרבי שליט"א
Shay
שמירת העיניים - הרב יוסף מוגרבי שליט"א
44 צפיות · לפני 12 שנים
רבי אלעזר אבוחצירא זצוק"ל - מסקנות ולקחים מהרצח
Shay
רבי אלעזר אבוחצירא זצוק"ל - מסקנות ולקחים מהרצח
3 צפיות · לפני 12 שנים
תשעה באב (ט' באב)
Shay
תשעה באב (ט' באב)
83 צפיות · לפני 12 שנים
מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח
Shay
מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח
2 צפיות · לפני 12 שנים
הצג עוד