YadVashem יד ושם

370 צפיות · לפני 4 שנים

YadVashem יד ושם
382 עוקבים
"למי אני שייכת"?: סיפורה של ינינה אקר
YadVashem יד ושם
"למי אני שייכת"?: סיפורה של ינינה אקר
125 צפיות · לפני 7 ימים
ילדה במסתור | ניצולת השואה ברט בדיחי מספרת | עדות משולבת אנימציה
YadVashem יד ושם
ילדה במסתור | ניצולת השואה ברט בדיחי מספרת | עדות משולבת אנימציה
264 צפיות · לפני 17 ימים
"התיאטרון שמר עלינו": סיפורה של ליא קניג-שטולפר
YadVashem יד ושם
"התיאטרון שמר עלינו": סיפורה של ליא קניג-שטולפר
259 צפיות · לפני 24 ימים
באמונה ובתקווה: סיפורה של יהודית פרידמן
YadVashem יד ושם
באמונה ובתקווה: סיפורה של יהודית פרידמן
256 צפיות · לפני חודש
תודה לאל שאתם כאן: סיפורה של גיטה (ג'יזל) סיקוביץ
YadVashem יד ושם
תודה לאל שאתם כאן: סיפורה של גיטה (ג'יזל) סיקוביץ
195 צפיות · לפני חודש
יהודי יוון במחנה אושוויץ-בירקנאו | גורלן של קהילות יהודיות בשואה
YadVashem יד ושם
יהודי יוון במחנה אושוויץ-בירקנאו | גורלן של קהילות יהודיות בשואה
184 צפיות · לפני חודש
ערב עיון לרגל צאתו לאור של הספר "זיכרון ומשפט: שופטי בית המשפט העליון כותבים על השואה"
YadVashem יד ושם
ערב עיון לרגל צאתו לאור של הספר "זיכרון ומשפט: שופטי בית המשפט העליון כותבים על השואה"
102 צפיות · לפני חודשיים
ציווי של אבא: סיפורו של דוד (דוגו) לייטנר
YadVashem יד ושם
ציווי של אבא: סיפורו של דוד (דוגו) לייטנר
165 צפיות · לפני חודשיים
פרקי עדות | שורדי שואה מספרים על התנגדות בתקופת השואה
YadVashem יד ושם
פרקי עדות | שורדי שואה מספרים על התנגדות בתקופת השואה
330 צפיות · לפני חודשיים
ניצול השואה אפרים מול, יליד בלגיה, מתאר על גירוש הוריו למחנה אושוויץ-בירקנאו
YadVashem יד ושם
ניצול השואה אפרים מול, יליד בלגיה, מתאר על גירוש הוריו למחנה אושוויץ-בירקנאו
362 צפיות · לפני חודשיים
מרתה וייס  משתפת בזיכרונותיה ממחנה אושוויץ- בירקנאו
YadVashem יד ושם
מרתה וייס  משתפת בזיכרונותיה ממחנה אושוויץ- בירקנאו
293 צפיות · לפני 3 חודשים
אריה פינסקר משתף בזיכרונותיו ממחנה אושוויץ- בירקנאו
YadVashem יד ושם
אריה פינסקר משתף בזיכרונותיו ממחנה אושוויץ- בירקנאו
246 צפיות · לפני 3 חודשים
בת שבע דגן  משתפת בזיכרונותיה ממחנה אושוויץ- בירקנאו
YadVashem יד ושם
בת שבע דגן  משתפת בזיכרונותיה ממחנה אושוויץ- בירקנאו
189 צפיות · לפני 3 חודשים
מיכאל (מיקי) גולדמן משתף בזיכרונותיו ממחנה אושוויץ- בירקנאו
YadVashem יד ושם
מיכאל (מיקי) גולדמן משתף בזיכרונותיו ממחנה אושוויץ- בירקנאו
177 צפיות · לפני 3 חודשים
יונה עמית משתפת בזיכרונותיה על בן דודה ארנסטו שנשלח מאיטליה למחנה אושוויץ- בירנקאו
YadVashem יד ושם
יונה עמית משתפת בזיכרונותיה על בן דודה ארנסטו שנשלח מאיטליה למחנה אושוויץ- בירנקאו
62 צפיות · לפני 3 חודשים
חנה בר ישע משתפת בזיכרונותיה ממחנה אושוויץ- בירקנאו
YadVashem יד ושם
חנה בר ישע משתפת בזיכרונותיה ממחנה אושוויץ- בירקנאו
179 צפיות · לפני 3 חודשים
הצג עוד