How to connect to Hashem through Shabbat - Harav Yitzchak Israeli

0 צפיות · לפני 3 שנים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית

העולה לתורה חייב לקרוא מילה במילה עם השליח ציבור

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
0 צפיות · לפני יומיים

סעודה שלישית לפני מנחה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
1 צפיות · לפני 3 ימים

האם אפשר לצאת ידי חובת לחם משנה בחצי ככר או בפרוסת צנימים?

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
14 צפיות · לפני 9 ימים

שתית מים אחרי שקדש היום ולפני הבדלה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
7 צפיות · לפני 10 ימים

הברכה באה על שולחנו של אדם בערב שבת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
19 צפיות · לפני 12 ימים

שלוש סעודות שבת צריכות פת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
1 צפיות · לפני 13 ימים

מי שהפסיק הפסקה ארוכה בתפלה בקריאת שמע בהלל במגילה להיכן חוזר

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
31 צפיות · לפני 14 ימים

מצוות עונג שבת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
19 צפיות · לפני 14 ימים

פיקוח נפש בשבת בנכרי

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
21 צפיות · לפני חודש

האם חזרת הש"ץ יכולה לשמש לתפילת תשלומין

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
0 צפיות · לפני חודש

הצג עוד