Hilchot Basar V'Chalav - Harav Yitzchak Israeli

1 צפיות · לפני 4 שנים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית

האם אפשר להדליק נר חנוכה מראש לשמנה ימים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
17 צפיות · לפני יום

להסתכל בנרות חנוכה והאופן שהרואה יברך mp4

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
2 צפיות · לפני יומיים

הברכות על נרות חנוכה והרמז לזה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
10 צפיות · לפני 3 ימים

שלוש עשרה פרצות שפרצו היוונים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
27 צפיות · לפני 4 ימים

איך מברכים כשאוכלים באיסור

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
4 צפיות · לפני 7 ימים

האם מברכים על האוכל במסעדה לא כשרה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
38 צפיות · לפני 9 ימים

חודש כסלו - אב הרחמים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
34 צפיות · לפני 10 ימים

הרמזים בחודש כסלו ונרות חנוכה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
30 צפיות · לפני 11 ימים

העונה אמן על ברכת עצמו, משובח או מגונה?

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
25 צפיות · לפני 14 ימים

מהן דרישות הצניעות הבסיסיות כדי שיהיה מותר לברך

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
59 צפיות · לפני 15 ימים

הצג עוד