האם אשה יכולה לתקוע בשופר בראש השנה - הרב יצחק ישראלי

0 צפיות · לפני שנתיים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית

מה עושים כאשר עלה ישראל והכהן נכנס אחרי ברכו

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
0 צפיות · לפני 19 שעות

מתי כהן עולה לתורה גם במקום שיש חכם

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
0 צפיות · לפני יומיים

מתי רב גדול יכול לעלות במקום כהן

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
0 צפיות · לפני 3 ימים

Properly writing names in a get

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
0 צפיות · לפני 4 ימים

כיצד נהג מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל לגבי הוספת עולים בשבת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
21 צפיות · לפני 5 ימים

האם מי שאינו יודע לקרוא עברית יכול לעלות לתורה?

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
1 צפיות · לפני 6 ימים

העולה לתורה חייב לקרוא מילה במילה עם השליח ציבור

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
21 צפיות · לפני 8 ימים

סעודה שלישית לפני מנחה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
2 צפיות · לפני 9 ימים

האם אפשר לצאת ידי חובת לחם משנה בחצי ככר או בפרוסת צנימים?

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
14 צפיות · לפני 15 ימים

שתית מים אחרי שקדש היום ולפני הבדלה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
14 צפיות · לפני 16 ימים

הצג עוד