How dangerous it is to insult your friend unintentionally - Harav Yitzchak Israeli

0 צפיות · לפני 3 שנים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית

הקדמה להלכות יום כיפור

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
4 צפיות · לפני 4 שעות

דיני מלכויות זכרונות ושופרות ודיבור בין התקיעות

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
37 צפיות · לפני 6 ימים

כל היום כשר בשופר

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
3 צפיות · לפני 7 ימים

שיעור וסדר התקיעות

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
35 צפיות · לפני 9 ימים

האם השופר מוקצה אחרי התקיעות

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
39 צפיות · לפני 10 ימים

מתי ואיך עושים ברית מילה בראש השנה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
15 צפיות · לפני 12 ימים

כיצד תובעים חוב אחר השביעית ומתי לא צריך פרוזבול

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
5 צפיות · לפני 13 ימים

מפני מה תוקעים ומריעים בישיבה ובעמידה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
11 צפיות · לפני 13 ימים

האם נשים מברכות על תקיעת או שמיעת שופר

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
26 צפיות · לפני 16 ימים

חובת נשים בתקיעת שופר בראש השנה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
2 צפיות · לפני 17 ימים

הצג עוד