הרב יעקב בן חנן - לא עבדו עבודה זרה אלא כדי להתיר לעצמם עריות בפרהסיא

1 צפיות · לפני שנתיים

שומרי ברית קודש

הרב יעקב בן חנן -הכוכבים והמזלות וההצלחות של האדם בדרך או אם אין הצלחות, תלויים בברית הקודש

שומרי ברית קודש
60 צפיות · לפני 19 שעות

הרב יעקב בן חנן - כל מי ששומר את הברית נחשב לו כאילו קיים כל התורה כולה ולהפך

שומרי ברית קודש
33 צפיות · לפני יומיים

הרב יעקב בן חנן - האם אות הברית קודש של האדם הוא דבר אמונה?

שומרי ברית קודש
42 צפיות · לפני 3 ימים

הרב יעקב בן חנן - מי שישמור על ברית הקודש והצניעות מובטח לו מהזוהר הקדוש להינצל ממלחמת גוג ומגוג

שומרי ברית קודש
78 צפיות · לפני 4 ימים

הרב יעקב בן חנן - לפני ביאת המשיח העולם יחשך 15 יום ורבים ימותו באותו זמן של הבירור

שומרי ברית קודש
183 צפיות · לפני 6 ימים

הרב יעקב בן חנן - כל אותם שישמרו את הברית והצניעות ינצלו מהמגיפה הגדולה לפני ביאת המשיח

שומרי ברית קודש
53 צפיות · לפני 7 ימים

הרב יעקב בן חנן -עיקר התשובה השלימה שהאדם עובר במקומות שהיה בהם בעבר ופונה עורף מהם

שומרי ברית קודש
105 צפיות · לפני 8 ימים

הרב יעקב בן חנן -סוד יג''ל פז''ק זה הוא צדיק האלף השישי שבו הקב"ה יגלה פדיון וגאולה

שומרי ברית קודש
47 צפיות · לפני 9 ימים

הרב יעקב בן חנן - מדוע דגל הגאווה שלהם הוא בצבעי הקשת דווקא? מעניין מאוד

שומרי ברית קודש
102 צפיות · לפני 10 ימים

הרב יעקב בן חנן - רבי שמעון אומר אל תצפו לרגלי המשיח עד שהקשת שהיא הברית תתוקן

שומרי ברית קודש
99 צפיות · לפני 11 ימים

הצג עוד