בס"ד כלילה יום יאיר (The Night Will Shine Like the Day) Bechagvei Hasela Presents The Night Will Shine Like the Day... One night we will go to sleep and we will wake up in the morning to a new world after most of the world was destroyed in the world war that was at night one night we will go to sleep and wake up to a night of fifteen days of darkness after the star will pass on the face of the earth and will bring destruction to the world one night we will go to sleep and we will wake up to the sound of the noise of the war Gog ou Magog when seventy nations of the world come on us for war one day we will get up in the morning and we will say that we woke up to another day in the days of the mashiach (messiah) and we will say we were like dreamers and we will hear from the holy city of Jerusalem the blessing of the holy king and in all of our eyes will appear the darkness of the galout (exile) like a few days that were already forgotten by us because of the wondrous light of the geoula (redemption) and the preparation for the days of life in the world to come which is already shining the light of the shechina (divine presence) and making the neshamot (souls) happy Dedicated to the health of Mr. Moshe Chalo son of Simcha and his wife Mrs. Yardena daughter of Phoebe and to the success of all of their family This film was produced and distributed for zechout harabim (the merit of the many). Each and every one will try with all of his strength to distribute it and zechout harabim (the merit of the many) will protect him.

0 צפיות · לפני שנתיים

בחגוי הסלע

הרב אברהם ברוך -אלפי טילים מכוונים לכוון ישראל הקב"ה קורא תתעוררו זמנכם תם

בחגוי הסלע
13 צפיות · לפני 10 שעות

סרטון ההצלה האחרון של עם ישראל-חובה צפייה העבירו הלאה

בחגוי הסלע
285 צפיות · לפני יום

הרב אברהם ברוך - שידור חרום עקב המצב המתוח

בחגוי הסלע
646 צפיות · לפני 3 ימים

הרב אברהם ברוך - עולם השקר מתרסק וגילוי משיח מתחזק !

בחגוי הסלע
393 צפיות · לפני 15 ימים

הרב אברהם ברוך | הכל קורס מסביב מה עושים?!

בחגוי הסלע
589 צפיות · לפני 20 ימים

הרב אברהם ברוך בשיעור מרתק על המצב הגורלי שלפנינו שתפו לחברים ותזכו את הרבים

בחגוי הסלע
360 צפיות · לפני חודש

הרב אברהם ברוך - השקט שלפני הסערה! חייבים להתעורר בתשובה

בחגוי הסלע
229 צפיות · לפני חודש

הרב אברהם ברוך - השקט שלפני הסערה! חייבים להתעורר בתשובה

בחגוי הסלע
289 צפיות · לפני חודש

הרב אברהם ברוך - השקט שלפני הסערה! חייבים להתעורר בתשובה

בחגוי הסלע
218 צפיות · לפני חודש

מרגש-מלכות שמים מלכות בית דוד ובנין בית המקדש

בחגוי הסלע
132 צפיות · לפני חודש

הצג עוד