פרשת ויצא בחר ביעקב כחתן למה וכפול שתיים

0 צפיות · לפני שנתיים

הרב בן ציון סנה

מה לא עושים בשביל פרנסה

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני 12 שעות

סיכום מסכת יבמות דף קיג באידיש

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני 12 שעות

מסכת כתובות דף ג בעברית

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני 12 שעות

מסכת יבמות דף קי באידיש

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני יום

מסכת יבמות דף קיא באידיש

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני יום

מסר קצר לפרשת חוקת כשיש תקווה יכולים להחזיק מעמד (בשפת העברית)

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יום

מסר קצר לפרשת חוקת כשיש תקווה יכולים להחזיק מעמד (בשפת האידיש)

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יום

מה היתה העצה של משה לקורח בוקר ויודע ד' את אשר לו

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יום

מסכת עבודה זרה דף כג עמוד ב באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יומיים

מסכת עבודה זרה דף כג עמוד א באידיש

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד