באיזה מקרה מותר לבשל ביום טוב לצורך שבת ללא עירוב תבשילין?- סימן תקכ"ז - סעיף י"ד- סעיף י"ח

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת יבמות דף קיח

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קיז

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יום

סיפורים בראי הפרשה- פרשת חוקת

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

הפרשיות בתפילין ובמזוזה – סתומות או פתוחות?- סימן ל"ב- סעיף ל''ו - אמצע הסעיף ''ובמדינות אלו''

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

הפרשיות בתפילין ובמזוזה – סתומות או פתוחות?- סימן ל"ב- סעיף ל''ו - אמצע הסעיף ''ובמדינות אלו''

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קיז

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף קיח

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף קח

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף קיב

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף קי

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד