הרה"ג הרב וועכטר שליט"א י"ב מרחשון תשפ"א - מאמר הרבי הריי"צ תרפ"ד ד"ה בראשית ברא חלק י"ז

0 צפיות · לפני שנתיים

הרב ווכטר

הרה"ג הרב וועכטר שליט"א א' תמוז תשפ"ב - ליקוטי שיחות חלק כ"ח שיחה ג' תמוז חלק ב

הרב ווכטר
10 צפיות · לפני 17 שעות

הרה"ג הרב וועכטר שליט"א ל' סיון תשפ"ב - ליקוטי שיחות חלק כ"ח שיחה ג' תמוז חלק א

הרב ווכטר
4 צפיות · לפני יומיים

הגה"ח הרב מענדל וועכטר שליט"א כ"ט סיון תשפ"ב - לומדים תניא

הרב ווכטר
9 צפיות · לפני יומיים

הרה"ג הרב וועכטר שליט"א כ"ט סיון תשפ"ב - מאמר הרבי הריי"צ תש"ב ד"ה רבי אומר חלק ד

הרב ווכטר
7 צפיות · לפני 3 ימים

הרה"ג הרב וועכטר שליט"א כ"ח סיון תשפ"ב - מאמר הרבי הריי"צ תש"ב ד"ה רבי אומר חלק ג'

הרב ווכטר
7 צפיות · לפני 4 ימים

הרה"ג הרב וועכטר שליט"א כ"ז סיון תשפ"ב - מאמר הרבי הריי"צ תש"ב ד"ה רבי אומר חלק ב'

הרב ווכטר
2 צפיות · לפני 5 ימים

הרה"ג הרב וועכטר שליט"א כ"ה סיון תשפ"ב - מאמר הרבי הריי"צ תש"ב ד"ה רבי אומר חלק א'

הרב ווכטר
8 צפיות · לפני 7 ימים

הרה"ג הרב וועכטר שליט"א כ"ד סיון תשפ"ב - מאמר הרבי הריי"צ תש"ב ד"ה משה קיבל תורה מסיני חלק ה'

הרב ווכטר
8 צפיות · לפני 8 ימים

הגה"ח הרב מענדל וועכטר שליט"א - אידיש שבוע פרשת קורח תשפ"ב

הרב ווכטר
3 צפיות · לפני 8 ימים

הרה"ג הרב וועכטר שליט"א כ"ג סיון תשפ"ב - מאמר הרבי הריי"צ תש"ב ד"ה משה קיבל תורה מסיני חלק ד'

הרב ווכטר
8 צפיות · לפני 9 ימים

הצג עוד