הרב אלמוג לוי - הלכות בין אדם לחברו I האם אדם המרים יד על חברו כשר לעדות? ומה בעניין הצטרפות למניין?

68 צפיות · לפני שנתיים

יד ביד עם בורא עולם

הרב יוסף מזרחי - גם מהרגעים הכי קשים ושחורים, יכול להגיע אליך האושר הכי גדול בחיים! סיפור מצמרר!!

יד ביד עם בורא עולם
78 צפיות · לפני יום

הרב יונתן בן משה - כל מה שעובר עליך, הדברים הטובים וה'פחות טובים', הכל לטובה מבורא עולם!

יד ביד עם בורא עולם
232 צפיות · לפני יומיים

הרב שניר גואטה - זכר ליציאת מצרים I סיפור אדיר עם מוסר השכל חזק ביותר! הקב"ה תמיד איתנו!

יד ביד עם בורא עולם
153 צפיות · לפני 3 ימים

הרב אפרים שרבני - לפני שהקב"ה נותן שפע וברכה, הוא נותן נסיונות!

יד ביד עם בורא עולם
75 צפיות · לפני 4 ימים

הרב שניר גואטה - מסירות נפש של בנות ישראל בזמן השואה I סיפור אדיר ומחזק על קדושת בת ישראל!

יד ביד עם בורא עולם
196 צפיות · לפני 5 ימים

הרב אלמוג לוי - האם עושר תמיד מביא לאושר?

יד ביד עם בורא עולם
90 צפיות · לפני 6 ימים

הרב שניר גואטה - הטוב שברופאים לגהינום? איפה הכרת הטוב של התורה? חידוש נפלא של מרן החיד"א!

יד ביד עם בורא עולם
64 צפיות · לפני 7 ימים

מיקס רבנים מבהיל בענייני אסון ההפלות ומה שמסביב!! אסור להישאר שאננים! חייבים לעורר את העניין הזה!!

יד ביד עם בורא עולם
47 צפיות · לפני 8 ימים

הרב מאיר אליהו - צער בעלי חיים I מידה כנגד מידה I גלגולים בבעלי חיים

יד ביד עם בורא עולם
154 צפיות · לפני 9 ימים

הרב מאיר אליהו - מאיפה מגיעה ההתעוררות לתשובה ולמעשים טובים? קטע חזק ביותר!

יד ביד עם בורא עולם
101 צפיות · לפני 10 ימים

הצג עוד