הרה"ג הרב ווכטר שליט"א י"ח תשרי תשפ"א - מאמר הרבי תש"מ ד"ה ביום השמיני עצרת חלק ב'

0 צפיות · לפני שנתיים

הרב ווכטר

הגה"ח הרב מענדל וועכטר שליט"א - אידיש פרשת חוקת תשפ"ב

הרב ווכטר
9 צפיות · לפני 20 שעות

הרה"ג הרב וועכטר שליט"א א' תמוז תשפ"ב - ליקוטי שיחות חלק כ"ח שיחה ג' תמוז חלק ב

הרב ווכטר
11 צפיות · לפני 20 שעות

הרה"ג הרב וועכטר שליט"א ל' סיון תשפ"ב - ליקוטי שיחות חלק כ"ח שיחה ג' תמוז חלק א

הרב ווכטר
4 צפיות · לפני יומיים

הגה"ח הרב מענדל וועכטר שליט"א כ"ט סיון תשפ"ב - לומדים תניא

הרב ווכטר
9 צפיות · לפני יומיים

הרה"ג הרב וועכטר שליט"א כ"ט סיון תשפ"ב - מאמר הרבי הריי"צ תש"ב ד"ה רבי אומר חלק ד

הרב ווכטר
7 צפיות · לפני 3 ימים

הרה"ג הרב וועכטר שליט"א כ"ח סיון תשפ"ב - מאמר הרבי הריי"צ תש"ב ד"ה רבי אומר חלק ג'

הרב ווכטר
7 צפיות · לפני 4 ימים

הרה"ג הרב וועכטר שליט"א כ"ז סיון תשפ"ב - מאמר הרבי הריי"צ תש"ב ד"ה רבי אומר חלק ב'

הרב ווכטר
2 צפיות · לפני 5 ימים

הרה"ג הרב וועכטר שליט"א כ"ה סיון תשפ"ב - מאמר הרבי הריי"צ תש"ב ד"ה רבי אומר חלק א'

הרב ווכטר
8 צפיות · לפני 7 ימים

הרה"ג הרב וועכטר שליט"א כ"ד סיון תשפ"ב - מאמר הרבי הריי"צ תש"ב ד"ה משה קיבל תורה מסיני חלק ה'

הרב ווכטר
8 צפיות · לפני 8 ימים

הגה"ח הרב מענדל וועכטר שליט"א - אידיש שבוע פרשת קורח תשפ"ב

הרב ווכטר
3 צפיות · לפני 8 ימים

הצג עוד