דקה מתוקה על מסכת עירובין דף נו

0 צפיות · לפני שנה

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת מועד קטן דף טז

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 11 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יד

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 11 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף טו

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 11 שעות

הדף היומי באידיש מסכת מועד קטן דף טו

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 11 שעות

הדף היומי באידיש מסכת מועד קטן דף יד

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 11 שעות

מה הקשר בין חמש מאות האנשים שנהרגו בשושן לעשרת בני המן?- סימן תר"צ-סעיף י"ד-אמצע סעיף י"ז "יש שכתבו"

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 11 שעות

הדף היומי באידיש מסכת מועד קטן דף טז

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 11 שעות

נשים יכולות להשלים מנין לקריאת המגילה?-סימן תר"צ-אמצ' סעיף י"ז "יש שכתבו"-אמצע סעיף י"ח "ויש להסתפק"

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 11 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יב

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יד

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

הצג עוד