מדוע אסור להוציא חפצים של גוי אל מחוץ ל'תחום'?- סימן תקט"ו- סעיף ה'

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת כתובות דף לא

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף לג

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף מ

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף כא

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף מד

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף מו

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף מג

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף מה

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

הצג עוד