האם יש איסור 'מוקצה' בחפץ שהיה מחוץ ל'תחום' בכניסת יום טוב?- סימן תקט"ו- סעיף ט'- סוף הסימן

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף לט

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף לו

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף לח

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף לז

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף כח

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף לח

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף לט

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף לו

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף לז

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף לג

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 5 ימים

הצג עוד