82# גבע ראפ - המעבר מכיפור לסוכות

0 צפיות · לפני שנתיים

גבע ראפ

*483 Geva Rapp - Haftarat Va'Etcahanan, Nachamu - Double Nechama:

גבע ראפ
8 צפיות · לפני 7 ימים

*481 Geva Rapp - Towards Tu BeAv - The Love of HaShem:

גבע ראפ
7 צפיות · לפני 7 ימים

*482 Geva Rapp - Va'Etcahanan - Torah & Prayers give Directions to Life:

גבע ראפ
7 צפיות · לפני 7 ימים

483# גבע ראפ - הפטרת ואתחנן, נחמו - הנחמה הכפולה:

גבע ראפ
11 צפיות · לפני 7 ימים

481# גבע ראפ - אל טו באב

גבע ראפ
2 צפיות · לפני 7 ימים

482# גבע ראפ - לפרשת ואתחנן -

גבע ראפ
6 צפיות · לפני 7 ימים

479# גבע ראפ - הפטרת דברים, חזון -

גבע ראפ
10 צפיות · לפני 14 ימים

480# גבע ראפ - לתשעה באב:

גבע ראפ
10 צפיות · לפני 14 ימים

*477 Geva Rapp - Menachem Av -

גבע ראפ
5 צפיות · לפני 14 ימים

*478 Geva Rapp - Shabbat Devarim -

גבע ראפ
6 צפיות · לפני 14 ימים

הצג עוד