הדף היומי מסכת עירובין דף מט

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת כתובות דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יומיים

ספרים המודפסים בדפוס אוטומטי – האם טעונים כיסוי כפול?- סימן מ'- סעיף א'- סעיף ב'

דרשו ה׳ ועוזו
32 צפיות · לפני יומיים

ספרים המודפסים בדפוס אוטומטי – האם טעונים כיסוי כפול?- סימן מ'- סעיף א'- סעיף ב'

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת כתובות דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
47 צפיות · לפני 3 ימים

האם תפילין טעונות בדיקה מדי פעם?- סימן ל"ט- סעיף ז'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
28 צפיות · לפני 3 ימים

אם יֶלד קָשַׁר את קֶשֶׁר התפילין של ראש-האם ניתן להניחן?-סימן ל''ט מאמצע סעיף א' ''או מומר''-סעיף ב'

דרשו ה׳ ועוזו
38 צפיות · לפני 3 ימים

איזו הלכה נלמדת מהסיפור על הארגז שראה רבי יוחנן בתוך מֵי הים?- סימן ל"ט- סעיף ג'- סעיף ו'

דרשו ה׳ ועוזו
16 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף מו

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מו

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף מט

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד