Ma'asrot & Tzedakah - Harav Yitzchak Israeli

0 צפיות · לפני 4 שנים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית

חיזוק בלימוד תורה והלכות אבילות

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
7 צפיות · לפני יום

עניינים הלכתיים הקשורים להבדלי שעות גיאוגרפיים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
10 צפיות · לפני יומיים

ברכת על נטילת ידיים וברכת שעשה לי כל צרכי בתשעה באב

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
30 צפיות · לפני 4 ימים

נטילת ידיים לסעודה למי שמותר לאכול בתשעה האב ושימוש בדאורדאורנט

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
35 צפיות · לפני 6 ימים

מנהגי תשעת הימים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
34 צפיות · לפני 7 ימים

דברים שארעו בראש חודש אב ומנהגי תשעת הימים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
135 צפיות · לפני 8 ימים

דיני רחיצה בתשעה באב ולעניין כהנים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
39 צפיות · לפני 9 ימים

מתי חולצים נעליים בתשעה באב שחל במוצאי שבת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
50 צפיות · לפני 12 ימים

מנהגי תשעת הימים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
104 צפיות · לפני 14 ימים

ענייני החורבן ואבלות בשבת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
6 צפיות · לפני 15 ימים

הצג עוד