ראש השנה לחשוב על הזולת

0 צפיות · לפני שנתיים

הרב בן ציון סנה

ממית עצמו עליה ולא על אחרים

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני 20 שעות

מסכת יבמות דף קיז באידיש

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני 20 שעות

מסכת תרומות פרק ג משנה א בעברית

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני 20 שעות

מסכת תרומות פרק ג משנה ב בעברית

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני 20 שעות

שלש עצות לחיים מקמצן (אידיש)

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני 20 שעות

שלש עצות לחיים מקמצן (עברית)

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני 20 שעות

מי רצה הבטחה של עשר שנות עניות

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני יומיים

מסכת תרומות פרק ב בעברית

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני 3 ימים

מסכת תרומות פרק ב משנה ו בעברית

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני 3 ימים

מסכת תרומות פרק ב משנה ה בעברית

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד