באיזה אופן ניתן להעביר את נרות השבת ממקום למקום?- סימן תקי"ד- סעיף ב'

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 20 שעות

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 20 שעות

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מה

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 20 שעות

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מד

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 20 שעות

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מ

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 20 שעות

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מג

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 20 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף מה

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 20 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף מד

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 20 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף מ

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 20 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף מג

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 20 שעות

הצג עוד