מתי מברכים על הדלקת נרות יום טוב – לפני ההדלקה או לאחריה?- סימן תקי"ד - סעיף ח'- ההקדמה לסימן תקט"ו

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת כתובות דף מד

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף מו

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף מג

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף מה

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 13 שעות

סיפורים בראי הפרשה- פרשת ואתחנן

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף מ

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 13 שעות

סיפורים בראי הפרשה- פרשת עקב

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף לח

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 13 שעות

הצג עוד