ליקוטי מוהרן, ל"ו, תיקון הכללי חלק א' - הרב חגי מזור שליט"א

0 צפיות · לפני 3 שנים

פשיטא pshita

לקוטי מוהר"ן, תורה רכ"ו, ניגונים של יללה - הרב חגי מזור שליט"א

פשיטא pshita
0 צפיות · לפני יום

מנוחת מרגוע - הרב חגי מזור שליט"א

פשיטא pshita
0 צפיות · לפני יום

לקוטי מוהר"ן, תורה רכ"ה, בפיך זו צדקה - הרב חגי מזור שליט"א

פשיטא pshita
2 צפיות · לפני יומיים

למכור קרח לאסקימוסים - הרב דורון רוזיליו שליט"א

פשיטא pshita
63 צפיות · לפני 4 ימים

שפת אמת יתרו תרל"ט, מנוחת מרגוע - הרב חגי מזור שליט"א

פשיטא pshita
0 צפיות · לפני 4 ימים

שפת אמת יתרו תרל"ט, רואים את הקולות - הרב חגי מזור שליט"א

פשיטא pshita
0 צפיות · לפני 4 ימים

לקוטי מוהר"ן תורה רי"ז, זכרו תורת משה - הרב חגי מזור שליט"א

פשיטא pshita
0 צפיות · לפני 4 ימים

לקוטי מוהר"ן, תורה רכ"ה, גדר האדם - הרב חגי מזור שליט"א

פשיטא pshita
0 צפיות · לפני 4 ימים

לקוטי מוהר"ן תורה רכ"ב, שמחה תמיד - הרב חגי מזור שליט"א

פשיטא pshita
1 צפיות · לפני 4 ימים

לקוטי מוהר"ן, תורה רכ"א, די יד - הרב חגי מזור שליט"א

פשיטא pshita
0 צפיות · לפני 5 ימים

הצג עוד