הרב יעקב בן חנן - מי היה יותר גרוע המן או היוונים?

0 צפיות · לפני שנתיים

שומרי ברית קודש

הרב יעקב בן חנן - בשביל מה יש לך פלאפון? כדי לזכות אחרים כי יש דין ערבות

שומרי ברית קודש
48 צפיות · לפני יום

הרב יעקב בן חנן - שפוגמים אות הברית, צווחים הבנים למטה ביחוד ואומרים שמע ישראל ואין קול ואין עונה

שומרי ברית קודש
123 צפיות · לפני יומיים

הרב יעקב בן חנן -אות שבת זו ברית שצריך לשמור אותו בבת זוגו שהיא הקדושה שלו הברכה שלו

שומרי ברית קודש
12 צפיות · לפני 4 ימים

הרב יעקב בן חנן - בזמן שישראל שומרים אות הברית היא מתמלאת כל טוב ולא חסר ממנה שפע ולהיפך מסתלק השפע

שומרי ברית קודש
53 צפיות · לפני 5 ימים

הרב יעקב בן חנן - כָּל הפּוֹגֵם אֶת הַבְּרִית וזורק בְּמָקוֹם אַחֵר גּוֹרֵם לָהּ לִהְיוֹת יבשה

שומרי ברית קודש
104 צפיות · לפני 7 ימים

הרב יעקב בן חנן - המשחית זרעו לבטלה גורם לפירוד היחוד וכך נמנע ממנו הברכות מידה כנגד מידה

שומרי ברית קודש
46 צפיות · לפני 8 ימים

הרב יעקב בן חנן- כל מי ששומר את הברית נעשה שותף להקב"ה בבריאת העולם

שומרי ברית קודש
42 צפיות · לפני 9 ימים

הרב יעקב בן חנן -מדוע אדם מרגיש שמחה וטוב לאחר טבילה במקווה?

שומרי ברית קודש
357 צפיות · לפני 11 ימים

הרב יעקב בן חנן מדוע מנהג ירושלים שאין הבנים מלווים את האבא בזמן הלוייה?

שומרי ברית קודש
80 צפיות · לפני 12 ימים

הרב יעקב בן חנן -ותשחק ליום אחרון זהו היום בו יוכל האדם לבדוק את זה

שומרי ברית קודש
22 צפיות · לפני 13 ימים

הצג עוד