רענון תחילת פרק כ"ה בתניא - אור לכ"ב אלול ה'תש"פ

0 צפיות · לפני שנתיים

יאיר כלב

התוועדות ט"ו באב, ה'תשפ"ב.

יאיר כלב
4 צפיות · לפני 3 ימים

קונטרס 'עניינה של תורת החסידות' - חלק ד' (סימן ז'), אור ל-ח' מנחם אב, ה'תשפ"ב.

יאיר כלב
5 צפיות · לפני 9 ימים

קונטרס 'עניינה של תורת החסידות' - חלק ג', אור ל-א' מנחם אב, ה'תשפ"ב.

יאיר כלב
48 צפיות · לפני 16 ימים

המשך קונטרס 'ענינה של תורת החסידות', אור לכ"ג תמוז, ה'תשפ"ב.

יאיר כלב
54 צפיות · לפני 23 ימים

התוועדות יג' תמוז, אור לט''ז תמוז, ה'תשפ"ב

יאיר כלב
9 צפיות · לפני חודש

התוועדות יג' תמוז, אור לטז' תמוז, ה'תשפ"ב.

יאיר כלב
6 צפיות · לפני חודש

באיכות טובה יותר!! - התוועדות י"ג תמוז, אור לט"ז תמוז, התשפ"ב

יאיר כלב
48 צפיות · לפני חודש

התוועדות הכנה לג' תמוז, אור לב' תמוז, ה'תשפ"ב.

יאיר כלב
52 צפיות · לפני חודש

סדנת תניא: שינון פרקים כ"ה- כ"ח בתניא, חלק י"א, אור לכ"ה סיון, ה'תשפ"ב.

יאיר כלב
51 צפיות · לפני חודשיים

סדנת תניא: שינון פרקים כ"ה- כ"ח בתניא, חלק יו"ד, אור לח"י סיון, ה'תשפ"ב.

יאיר כלב
5 צפיות · לפני חודשיים

הצג עוד