האם מותר להזמין אדם שאינו שומר מצוות לסעודת יום טוב?- סימן תקי"ב- אמצע סעיף א' "אבל עבדו ושפחתו"

8 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת כתובות דף לז

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף לח

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף לט

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 15 שעות

מחק

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מה

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מד

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מ

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד