הדף היומי מסכת עירובין דף כה

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת כתובות דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
47 צפיות · לפני יום

האם תפילין טעונות בדיקה מדי פעם?- סימן ל"ט- סעיף ז'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
27 צפיות · לפני יום

אם יֶלד קָשַׁר את קֶשֶׁר התפילין של ראש-האם ניתן להניחן?-סימן ל''ט מאמצע סעיף א' ''או מומר''-סעיף ב'

דרשו ה׳ ועוזו
37 צפיות · לפני יום

איזו הלכה נלמדת מהסיפור על הארגז שראה רבי יוחנן בתוך מֵי הים?- סימן ל"ט- סעיף ג'- סעיף ו'

דרשו ה׳ ועוזו
16 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף מו

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מו

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף מט

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף מז

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף מח

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מח

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יום

הצג עוד