דף יומי מסכת עירובין כב - שיעור קצר וברור

0 צפיות · לפני שנתיים

דף יומי סיני

דף יומי מסכת מסכת כתובות דף לה - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
65 צפיות · לפני יומיים

דף יומי מסכת מסכת כתובות דף לד - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
133 צפיות · לפני 3 ימים

דף יומי מסכת מסכת כתובות דף לג - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
71 צפיות · לפני 4 ימים

דף יומי מסכת מסכת כתובות דף לב - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
9 צפיות · לפני 6 ימים

דף יומי מסכת מסכת כתובות דף לא - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
37 צפיות · לפני 7 ימים

דף יומי מסכת מסכת כתובות דף ל - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
22 צפיות · לפני 7 ימים

מטודיקה בלימוד גמרא - מסכת סוכה דף ב (זום עם רמי"ם בישיבה תיכונית דרור, אור עקיבא)

דף יומי סיני
3 צפיות · לפני 8 ימים

דף יומי מסכת מסכת כתובות דף כט - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
67 צפיות · לפני 8 ימים

דף יומי מסכת מסכת כתובות דף כח - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
72 צפיות · לפני 9 ימים

דף יומי מסכת מסכת כתובות דף כז - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
39 צפיות · לפני 10 ימים

הצג עוד