הוראה 'הלכה ואין מורין כן' – מותר לפרסמהּ בספר הלכה?- סימן תק"ט- סעיף א' הגה "ודווקא שיוכל"- סעיף ב'

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת כתובות דף לז

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף לח

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף לט

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 3 ימים

מחק

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מה

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מד

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מ

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד