מותר להדליק ביו"ט אש בכיריים עם התקן בטיחות?- סימן תק"ח- סימן תק"ט- אמצע סעיף א' הגה "ודווקא שיוכל"

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת כתובות דף לז

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 9 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף לח

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 9 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף לט

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 9 שעות

מחק

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 9 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מה

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מד

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מ

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יום

הצג עוד