השיעור השבועי של הרב דוד יוסף - איסור אכילה קודם הבדלה במוצאי שבת חלק ג' - ג' אלול תש"פ

42 צפיות · לפני שנתיים

יחוה דעת

Rabbi David Yosef - Parashat Va’etchanan: "Reward for Mitzvot"

יחוה דעת
7 צפיות · לפני 3 ימים

הרב דוד יוסף - פרשת ואתחנן: "שכר המצוות!"

יחוה דעת
161 צפיות · לפני 3 ימים

הרב דוד יוסף – מעשה מאלף עם בעל ספר מאירת עינים

יחוה דעת
593 צפיות · לפני 4 ימים

הרב דוד יוסף – תורה שבעל פה מזמן המשנה ועד ימינו

יחוה דעת
298 צפיות · לפני 5 ימים

הרב דוד יוסף – כניסה לחדר מלון בשבת כשיש צורך בכרטיס מגנטי

יחוה דעת
196 צפיות · לפני 6 ימים

השיעור השבועי של הרב דוד יוסף - שכינתא בגלותא: הגשמיות השתלטה על הרוחניות! - תשעה באב תשפ"ב

יחוה דעת
164 צפיות · לפני 7 ימים

הרב יוסף מלכה - הקשר הרוחני כיסוד לגלות ולגאולה - ליל תשעה באב תשפ"ב

יחוה דעת
80 צפיות · לפני 7 ימים

הרב דוד יוסף – זעקה מהלב: איך אפשר שלא להתאבל על חורבן בית המקדש!

יחוה דעת
242 צפיות · לפני 7 ימים

הגאון רבי דוד יוסף שליט"א מקונן ומונה את מספר השנים לחרבן בית מקדשנו ותפארתנו - תשעה באב תשפ"ב

יחוה דעת
119 צפיות · לפני 8 ימים

הרב דוד יוסף – סדר ההנהגה בסעודה שלישית ובהבדלה בתשעה באב שחל במוצאי שבת

יחוה דעת
446 צפיות · לפני 9 ימים

הצג עוד