*תיקוני זוהר שיעור מספר 17 מפי הרב דוד חבושה הי׳ו

0 צפיות · לפני שנתיים

הרב דוד חבושה הי׳ו

*ביאורים יקרים מפז לפרשת חוקת מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
1 צפיות · לפני 15 שעות

*רמזים נפלאים לפרשת חוקת ומליצות במסכת סוכה מפי רבי דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
10 צפיות · לפני יומיים

*מסר חזק לחודש תמוז ,ומליצות במסכת יומא, וסוד המטה ויום טוב.מפי ר' דוד חבושה הי"ו*

הרב דוד חבושה הי׳ו
10 צפיות · לפני 3 ימים

*חידושים יקרים בדרך המליצה במסכת פסחים מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
32 צפיות · לפני 4 ימים

*ביאורים מתוקים בדרך צחות ממסכת עירובין וסוד מחלוקת שהיא לשם שמיים מפי רבי דוד חבושה הי"ו*

הרב דוד חבושה הי׳ו
4 צפיות · לפני 5 ימים

*המשך רעיונות וחידודים במסכת שבת מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
4 צפיות · לפני 8 ימים

*רעיונות אדירים לפרשת קורח מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
8 צפיות · לפני 8 ימים

*פנינים בדרך המליצה במסכת שבת מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
5 צפיות · לפני 9 ימים

*חידודים משעשעים בדרך צחות ממסכת ברכות מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
3 צפיות · לפני 10 ימים

*מעלת כבוד אב ואם ושכר המצוות כולל סיפורים מיוחדים מפי רבי דוד חבושה הי"ו*

הרב דוד חבושה הי׳ו
7 צפיות · לפני 11 ימים

הצג עוד