מותר לטלטל מוקצה בידים ביו"ט לצורך 'אוכל נפש'?- סי' תק"ז -סע' ג'- אמצע סע' ד' "ודווקא בתנורים שלהם"

0 צפיות · לפני שנה

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יב

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יד

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יג

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 19 שעות

מי שהפסיק באמצע קריאת המגילה למשך שעה – האם צריך לקרוא שוב מתחילת המגילה?- סימן תר"צ-סעיף ג'-סעיף ה'

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 19 שעות

מדוע במצוַת קריאת המגילה יש חובה מיוחדת לכוון לשם מצוה?- סימן תר"צ- סעיף י"א- סעיף י"ג

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 19 שעות

האם חז"ל ידעו את פירוש המילים "הָאֲחַשְׁתְּרָנִים בְּנֵי הָרַמָּכִים"?- סימן תר"צ- סעיף ו'- סעיף י'

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יב

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ט

דרשו ה׳ ועוזו
31 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יא

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף י

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד