דף יומי מסכת עירובין דף טו Daf yomi Eruvin daf 15 שמואל נבון

0 צפיות · לפני שנה

דף יומי בוידאו

דף יומי מסכת מועד קטן דף יג Daf yomi Moed katan daf 13 להצלחת שהם נבון

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יום

פאה פרק א משנה ב

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יום

פאה פרק א משנה ג

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יום

דף יומי מסכת מועד קטן דף יב Daf yomi Moed katan daf 12 Shmuel Navon

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יומיים

ברכות פרק ט משנה ה

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יומיים

פאה פרק א משנה א

דף יומי בוידאו
1 צפיות · לפני יומיים

דף היומי מסכת מועד קטן דף יא Daf yomi Moed katan daf 11 להצלחת Shimon Navon

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני 3 ימים

ברכות פרק ט משנה ג

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני 3 ימים

ברכות פרק ט משנה ד

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני 3 ימים

moedkatan10

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד