הדף היומי באידיש מסכת עירובין דף יב

1 צפיות · לפני שנה

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ד

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ג

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ד

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 3 ימים

Daf Yomi Shiur in English Masechet Moed Katan Daf 3

דרשו ה׳ ועוזו
39 צפיות · לפני 3 ימים

Daf Yomi Shiur in English Masechet Moed Katan Daf 4

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ג

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ב

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ב

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 4 ימים

מה פירושן של ההלכות הנקראות 'סָמוּך' ו'נִרְאֶה' בנוגע לימי הפורים?- סימן תרפ"ח- סעיף א'- סעיף ד'

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 4 ימים

יסודות ההלכה בנוגע לבן כרך ובן עיר ששינו את מקומם בימי הפורים- סימן תרפ"ח- סעיף ה'- סעיף ו'

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד