האם מותר לתת 'חלה' לכהן בשבת וביום טוב?- סימן תק"ו- סעיף ג'- אמצע סעיף ג' "ומותר לאפות הפת"

0 צפיות · לפני שנה

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יז

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף טז

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף טו

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 15 שעות

Daf Yomi Shiur in English Masechet Moed Katan Daf 11

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף כא

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף כ

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי באידיש מסכת מועד קטן דף יט

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יט

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי באידיש מסכת מועד קטן דף כ

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף טז

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד