August 14, 2020

0 צפיות · לפני שנתיים

הרב בן ציון סנה

מסכת מעשרות פרק א בעברית

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני 10 שעות

מסכת מעשרות פרק ח משנה ב בעברית

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני 10 שעות

מסכת מעשרות פרק ב משנה ה בעברית

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני 10 שעות

מסכת מעשרות פרק ב משנה ו בעברית

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני 10 שעות

מסכת מעשרות פרק ב בעברית

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני 10 שעות

כתובות דף לז באידיש

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני 10 שעות

מסכת מעשרות פרק ב משנה ז בעברית

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני 10 שעות

מי שילם את כל החתונה של רבי אויערבך

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יום

מסכת עבודה זרה דף מ עמוד א באידיש

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני 3 ימים

מסכת עבודה זרה דף לט עמוד א באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד