דף יומי מסכת עירובין דף ח Daf yomi Eruvin daf 8 שמואל נבון

0 צפיות · לפני שנה

דף יומי בוידאו

דף יומי מסכת מועד קטן דף יט Daf yomi Moed katan daf 19 להצלחת אלקנה נבון

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יום

פאה פרק ב משנה ח

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יום

פרק ג משנה א

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יום

דף יומי מסכת מועד קטן דף יח Daf yomi Moed katan daf 18 Shmuel Yehuda Navon

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יומיים

פאה פרק ב משנה ו

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יומיים

פאה פרק ב משנה ז

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יומיים

דף יומי מסכת מועד קטן דף יז Daf yomi Moed katan daf 17 להצלחת עירא רפופורט

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני 3 ימים

פאה פרק ב משנה ד

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני 3 ימים

פאה פרק ב משנה ה

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני 3 ימים

דף יומי מסכת מועד קטן דף טז Daf yomi Moed katan daf 16 שמואל נבון

דף יומי בוידאו
1 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד