Rabbi David Yosef - Parashat Ekev: "Work or study Torah?"

0 צפיות · לפני שנתיים

יחוה דעת

הרב דוד יוסף - פרשת עקב: "כל ההצלחה שלנו היא מה' "

יחוה דעת
209 צפיות · לפני יומיים

Rabbi David Yosef - Parashat Ekev: "Our success is from Hashem "

יחוה דעת
25 צפיות · לפני יומיים

הרב דוד יוסף – עלוני השבת שבבית הכנסת

יחוה דעת
439 צפיות · לפני 3 ימים

השיעור השבועי של הרב דוד יוסף - כלי שמלאכתו לאיסור - י"ז אב תשפב

יחוה דעת
341 צפיות · לפני 4 ימים

הרב דוד יוסף – כמה נורא כבוד שבת!

יחוה דעת
621 צפיות · לפני 4 ימים

הרב דוד יוסף – מה עשה הגרי"ש אלישיב זצ"ל כשגילה שבכתובה של הבחור הספרדי אין תקיעת כף?!

יחוה דעת
824 צפיות · לפני 5 ימים

הרב דוד יוסף – מה כיפר על קללת בית עלי?

יחוה דעת
267 צפיות · לפני 6 ימים

Rabbi David Yosef - Parashat Va’etchanan: "Reward for Mitzvot"

יחוה דעת
159 צפיות · לפני 9 ימים

הרב דוד יוסף - פרשת ואתחנן: "שכר המצוות!"

יחוה דעת
259 צפיות · לפני 9 ימים

הרב דוד יוסף – מעשה מאלף עם בעל ספר מאירת עינים

יחוה דעת
1.3k צפיות · לפני 10 ימים

הצג עוד