עקב תש"פ | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | עקב - עבודת ה' בתוך החיים | מעלת הברכות ודקדוק המצות

0 צפיות · לפני שנתיים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו

בלק תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | התבוננות עומק בברכות בלעם והיחס שלהן לברכות יעקב ומשה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
48 צפיות · לפני יום

ביטחון והשתדלות | שיעור 3 | מחלוקת רשב"י ורבי ישמעאל - הצורך בהשתדלות מצד תיקון הנפש.

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
87 צפיות · לפני יומיים

חוקת תשפ"ב | נחש הנחושת ועניין הרע בעולם | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
10 צפיות · לפני 5 ימים

חוקת תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | הענן, הבאר והמן וסוד משה אהרון ומרים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
102 צפיות · לפני 8 ימים

ביטחון והשתדלות | שיעור 2 | הרב ראובן ששון | האמונה - שורש לביטחון | ערך ההשתדלות ובמה צריך להשתדל.

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
125 צפיות · לפני 10 ימים

פרשת קורח | ממדי עומק בפרשה וסוד הפרשת תרומות ומעשרות | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
94 צפיות · לפני 15 ימים

קורח תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | הטעות של קרח ושורש מאבקו במשה ואהרן

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
183 צפיות · לפני 15 ימים

ביטחון והשתדלות | שיעור 1 | הרב ראובן ששון | שתי מדרגות בביטחון בה'

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
176 צפיות · לפני 16 ימים

שיעור יסודי לחיים - שלח לך תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | ביטחון והשתדלות והיחס ביניהם

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
237 צפיות · לפני 21 ימים

שלח לך תשפ"ב | חטא המרגלים וסוד הפרשת חלה | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
139 צפיות · לפני 22 ימים

הצג עוד