עירובין ז אידיש

0 צפיות · לפני שנתיים

הרב בן ציון סנה

כג אייר דיבור אסור בשבת סימן צ' סעיף ה' עד יד באידיש

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני 15 שעות

מסכת יבמות דף פב באידיש

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני 15 שעות

מסכת יבמות דף פא באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני 15 שעות

כג אייר דיבור אסור בשבת סימן צ' סעיף ה' עד יד בעברית

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני 15 שעות

פרשת בחוקתי לקיים את התורה כדבעי למהוי

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני 15 שעות

מסר קצר לפרשת במדבר איזה מצוה אני יכול לכבד את הרב או האדמו''ר שלי

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני יומיים

משניות מסכת שביעית פרק ה משנה ז בעברית

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני יומיים

משניות מסכת שביעית פרק ה משנה ט בעברית

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני יומיים

משניות מסכת שביעית פרק ה משנה ט באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יומיים

משניות מסכת סוטה פרק א משנה א בעברית

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד