הדף היומי באידיש מסכת שבת דף קנב

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת יבמות דף קיב

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קיא

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קיא

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קיג

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קיג

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קיב

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 21 שעות

ההבדל בין סוגי האותיות והחתכים לענין כשרות האות ו'שלא כסדרן'-סי' ל"ב-סעיף כ"ג ''או שהיתה'' -סעיף כ"ה

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 21 שעות

ההבדל בין סוגי האותיות והחתכים לענין כשרות האות ו'שלא כסדרן'-סי' ל"ב-סעיף כ"ג ''או שהיתה'' -סעיף כ"ה

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף קח

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קיב

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד