האם מותר לחרוט אותיות על גבי מאכלים ביום טוב?- סימן ת"ק- סעיף ב'- סעיף ג'

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת כתובות דף פט

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף צג

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף צא

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 13 שעות

סיפורים בראי הפרשה- פרשת וילך- שבת תשובה

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף צב

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 13 שעות

מדוע כדאי לשכור ש"ץ קבוע?- סימן נ"ג- סעיף כ"ב - סעיף כ"ד

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף פח

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף פו

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף פז

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד