Rav blau הרב דוד משה בלוי
155 עוקבים
סגולה נפלאה לערב פסח – איגרת רבי שמשון מאוסטרופולי לימוד וביאור האיגרת, הסבר קל ופשוט
Rav blau הרב דוד משה בלוי
סגולה נפלאה לערב פסח – איגרת רבי שמשון מאוסטרופולי לימוד וביאור האיגרת, הסבר קל ופשוט
6 צפיות · לפני יומיים
פסח, חוויה של אמונה – איך גורמים שליל הסדר ישנה אותנו לטובה?
Rav blau הרב דוד משה בלוי
פסח, חוויה של אמונה – איך גורמים שליל הסדר ישנה אותנו לטובה?
5 צפיות · לפני יומיים
להבין את ההגדה – פירושים וסיפורים על הגדה של פסח – חלק ב': מתחילה עובדי עבודה זרה עד רבן גמליאל
Rav blau הרב דוד משה בלוי
להבין את ההגדה – פירושים וסיפורים על הגדה של פסח – חלק ב': מתחילה עובדי עבודה זרה עד רבן גמליאל
4 צפיות · לפני יומיים
להבין את ההגדה – פירושים וסיפורים על הגדה של פסח – חלק א': עד "מתחילה עובדי עבודה זרה"
Rav blau הרב דוד משה בלוי
להבין את ההגדה – פירושים וסיפורים על הגדה של פסח – חלק א': עד "מתחילה עובדי עבודה זרה"
46 צפיות · לפני יומיים
לימוד תורה במקום קרבנות, האם רק פרשיות הקרבנות? מהספר המסוגל זרע שמשון פרשת צו
Rav blau הרב דוד משה בלוי
לימוד תורה במקום קרבנות, האם רק פרשיות הקרבנות? מהספר המסוגל זרע שמשון פרשת צו
2 צפיות · לפני 3 ימים
חירות, בשבילי או בשביל האחר? איך יוצאים משעבוד? ביאור הגדה של פסח מהגר"א חלק ג' - השתא הכא
Rav blau הרב דוד משה בלוי
חירות, בשבילי או בשביל האחר? איך יוצאים משעבוד? ביאור הגדה של פסח מהגר"א חלק ג' - השתא הכא
7 צפיות · לפני 4 ימים
פרשת החודש - המצוה הראשונה ותיקון העולם, וחיי עולם נטע בתוכנו, אתם אפילו מזידים - ועד בימלא פי תהלתך
Rav blau הרב דוד משה בלוי
פרשת החודש - המצוה הראשונה ותיקון העולם, וחיי עולם נטע בתוכנו, אתם אפילו מזידים - ועד בימלא פי תהלתך
9 צפיות · לפני 17 ימים
מהחסד האין סופי אל ההגבלות והדינים - תפקידו של דיין - פרי הארץ פרשת משפטים שקלים
Rav blau הרב דוד משה בלוי
מהחסד האין סופי אל ההגבלות והדינים - תפקידו של דיין - פרי הארץ פרשת משפטים שקלים
5 צפיות · לפני חודשיים
אין עוד מלבדו - הגילוי של תורה בעם ישראל
Rav blau הרב דוד משה בלוי
אין עוד מלבדו - הגילוי של תורה בעם ישראל
26 צפיות · לפני חודשיים
זרע קודש ראפשיץ פרשת יתרו - החסד והדין שרשם ברחמים גמורים, האחדות והניגודים
Rav blau הרב דוד משה בלוי
זרע קודש ראפשיץ פרשת יתרו - החסד והדין שרשם ברחמים גמורים, האחדות והניגודים
37 צפיות · לפני חודשיים
אנכי ה' אלהיך - המתנה הגדולה שקיבלנו בהר סיני
Rav blau הרב דוד משה בלוי
אנכי ה' אלהיך - המתנה הגדולה שקיבלנו בהר סיני
6 צפיות · לפני חודשיים
קבלה טובה - כל ההתחלות קשות - המבט על המציאות שמגדיר את ההתמודדות
Rav blau הרב דוד משה בלוי
קבלה טובה - כל ההתחלות קשות - המבט על המציאות שמגדיר את ההתמודדות
39 צפיות · לפני חודשיים
כִּי יֵשׁ לָעֵץ תִּקְוָה - ט"ו בשבט והתקוה של כל אחד מאיתנו, בכל מצב
Rav blau הרב דוד משה בלוי
כִּי יֵשׁ לָעֵץ תִּקְוָה - ט"ו בשבט והתקוה של כל אחד מאיתנו, בכל מצב
58 צפיות · לפני חודשיים
פרי הארץ פרשת בשלח חלק ב' - הצעקה מתוך הקשיים הארציים וכח האמונה להעפיל לפסגת הדביקות בהקב"ה
Rav blau הרב דוד משה בלוי
פרי הארץ פרשת בשלח חלק ב' - הצעקה מתוך הקשיים הארציים וכח האמונה להעפיל לפסגת הדביקות בהקב"ה
43 צפיות · לפני חודשיים
פרי הארץ פרשת בשלח חלק א' - שני התנאים שעשה הקב"ה עם הים לקריעת ים סוף, האם יש שירה על מפלת רשעים?
Rav blau הרב דוד משה בלוי
פרי הארץ פרשת בשלח חלק א' - שני התנאים שעשה הקב"ה עם הים לקריעת ים סוף, האם יש שירה על מפלת רשעים?
84 צפיות · לפני חודשיים
קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף - כל החיים... לפנות מקום לאחר, להחזיק את המים שלא יחזרו
Rav blau הרב דוד משה בלוי
קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף - כל החיים... לפנות מקום לאחר, להחזיק את המים שלא יחזרו
20 צפיות · לפני חודשיים
הצג עוד