שבת שZOOM עם הרב לונדין | פרשת חוקת

43 צפיות · לפני שנתיים

ישיבת אפיקי דעת שדרות

הרב דרור טוויל - אורות התשובה פרק יז' פסקה ב'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
6 צפיות · לפני 20 שעות

הרב אריאל בראלי - הוראות פתיחה באש // שיעור בוגרים

ישיבת אפיקי דעת שדרות
8 צפיות · לפני 4 ימים

הרב אריאל בראלי - פרשת ניצבים וראש השנה 🍎🍯 // שיעור בוגרים

ישיבת אפיקי דעת שדרות
38 צפיות · לפני 4 ימים

רעיון קצר לפרשת כי תבוא מאת הרב אריאל בראלי שליט''א רב העיר בית אל // שיעור בוגרים

ישיבת אפיקי דעת שדרות
6 צפיות · לפני 4 ימים

הרב דרור טוויל - אורות התשובה פרק יז' פסקה א'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
10 צפיות · לפני 6 ימים

הרב דרור טוויל - אורות התשובה פרק טז' פסקה יב' חלק ב'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
8 צפיות · לפני 7 ימים

הרב דרור טוויל - אורות התשובה פרק טז' פסקה יב' חלק א'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
1 צפיות · לפני 8 ימים

2. הרב דרור טוויל - עקבי הצאן מאמר הדור עמ' קכג'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
3 צפיות · לפני 9 ימים

הרב דרור טוויל - אורות התשובה פרק טז' פסקה יא' חלק ב', יא*

ישיבת אפיקי דעת שדרות
5 צפיות · לפני 9 ימים

התוועדות עם הרב אייל יעקובוביץ' חלק א'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
3 צפיות · לפני 10 ימים

הצג עוד