⚜️ *הרב מנחם אדרי* ⚜️ *טבילה מהעולם הבא... סיפור מצמרר !* 😨

58 צפיות · לפני שנתיים

עבד להשם

הדלקת מדורת לג בעומר של הרב ארוש שליט"א ותלמידיו תשפ"ב

עבד להשם
4 צפיות · לפני 19 שעות

שמחת לג בעומר במירון תשפ"ב

עבד להשם
5 צפיות · לפני 19 שעות

לג בעומר הרב עופר ארז שליט"א

עבד להשם
27 צפיות · לפני 19 שעות

מעלת הצדיק האמת חזק ביותר

עבד להשם
23 צפיות · לפני 19 שעות

הדלקת הרב ארוש שליט"א במירון תשפ"ב 🔥

עבד להשם
10 צפיות · לפני 19 שעות

אל תקבל שום דבר כמובן מאליו!! סיפור מדהים על אסון מירון הרב יצחק פנגר שליט"א

עבד להשם
4 צפיות · לפני 19 שעות

*מה המקור למנהג חץ וקשת שעושים בלג בעומר?* 🏹 הרב ירון אשכנזי שליט"א

עבד להשם
3 צפיות · לפני 19 שעות

מה המקור לעשות לילד תספורת (חלאקה) בגיל 3 ומה הקשר לרבי שמעון בר יוחאי? הרב ירון אשכנזי שליט"א

עבד להשם
10 צפיות · לפני 19 שעות

מדוע מדליקים מדורות בלג בעומר? הרב ירון אשכנזי שליט"א

עבד להשם
8 צפיות · לפני 19 שעות

ציון הרשב"י הקדוש במירון לג בעומר תשפ"ב 🔥

עבד להשם
15 צפיות · לפני 19 שעות

הצג עוד