Rabbi David Yossef - Parashat Emor: "When to make peace and when to break peace!"

4 צפיות · לפני 3 שנים

יחוה דעת

הרב דוד יוסף – יין תוסס האם כשר לקידוש?

יחוה דעת
60 צפיות · לפני 16 שעות

הרב דוד יוסף - ברכת הריח על הציפורן ועל הנענע | מנהג האשכנזים בברכות הבשמים

יחוה דעת
274 צפיות · לפני יומיים

הרב דוד יוסף – שנים שאוכלים ביחד בשר וחלב, או יהודי וגוי שאוכלים כשר וטרף, האם צריכים לעשות היכר?

יחוה דעת
308 צפיות · לפני 3 ימים

הרב דוד יוסף - פרשת תולדות: "כל הברכות מגיעות מלימוד תורה!"

יחוה דעת
97 צפיות · לפני 6 ימים

Rabbi David Yosef - Parashat Parashat Toldot: "Blessing of Learning Torah!"

יחוה דעת
48 צפיות · לפני 6 ימים

השיעור השבועי של הרב דוד יוסף - ארבעה סוגי ברכת הריח - כ"ו חשון תשפ"ג

יחוה דעת
166 צפיות · לפני 7 ימים

הרב דוד יוסף – האם מותר לקדש על מיץ ענבים מוגז?

יחוה דעת
92 צפיות · לפני 7 ימים

הרב דוד יוסף – מפני מה יין מגולה פסול לקידוש והאם יש מקרים שבהם אפשר להקל?

יחוה דעת
157 צפיות · לפני 8 ימים

הרב דוד יוסף – האם אפשר לתקן יין שנפסל לקידוש ע"י שיוסיפו לו יין נוסף?

יחוה דעת
146 צפיות · לפני 9 ימים

הרב דוד יוסף – עליה להר הבית בזמן הזה

יחוה דעת
297 צפיות · לפני 10 ימים

הצג עוד