גבע ראפ

2 צפיות · לפני 3 שנים

גבע ראפ
149 עוקבים
פרשה-תפילה-הלכה - * עולת ראיה - אשם נזיר: * פסח - קטניות:  * שיחה א' לפסח - קדושת הזמן, היחיד הכללי: * הלשון - המרגלים, כלב ויהושע: * מסילת ישרים - נקיות משקר:
גבע ראפ
פרשה-תפילה-הלכה - * עולת ראיה - אשם נזיר: * פסח - קטניות: * שיחה א' לפסח - קדושת הזמן, היחיד הכללי: * הלשון - המרגלים, כלב ויהושע: * מסילת ישרים - נקיות משקר:
1 צפיות · לפני יומיים
פרשה-תפילה-הלכה - * עולת ראיה - אשם נזיר ושפחה חרופה: * פסח - דיני הכנת מצה והחמצה: * מסילת ישרים - נקיות נקימה ונטירה: * שבת הגדול - שיחת הרצי"ה:
גבע ראפ
פרשה-תפילה-הלכה - * עולת ראיה - אשם נזיר ושפחה חרופה: * פסח - דיני הכנת מצה והחמצה: * מסילת ישרים - נקיות נקימה ונטירה: * שבת הגדול - שיחת הרצי"ה:
2 צפיות · לפני יומיים
פרשה-תפילה-הלכה - * על המצב: * מדרשי הגאולה סנהדרין צז: * עולת ראיה - אשם גזלות, אשם מעילות: * הלשון - מרים:
גבע ראפ
פרשה-תפילה-הלכה - * על המצב: * מדרשי הגאולה סנהדרין צז: * עולת ראיה - אשם גזלות, אשם מעילות: * הלשון - מרים:
6 צפיות · לפני 4 ימים
# שיחות חיילים לרראת פסח:  # פרשה-תפילה-הלכה - * עולת ראיה - שלמי ציבור ואשמות: * הלשון - עפ ויקרא: * פסח - המים: * מסילת ישרים - נקיות העצה והלשון:
גבע ראפ
# שיחות חיילים לרראת פסח: # פרשה-תפילה-הלכה - * עולת ראיה - שלמי ציבור ואשמות: * הלשון - עפ ויקרא: * פסח - המים: * מסילת ישרים - נקיות העצה והלשון:
6 צפיות · לפני 4 ימים
585* - Haftarat HaGadol - Eliyahu Connecting Fathers & Children
גבע ראפ
585* - Haftarat HaGadol - Eliyahu Connecting Fathers & Children
7 צפיות · לפני 5 ימים
584* - HaGadol - The Big Miracle
גבע ראפ
584* - HaGadol - The Big Miracle
5 צפיות · לפני 5 ימים
583* - Shabbat Tzav - Same Uniform for Cohanim & Soldiers
גבע ראפ
583* - Shabbat Tzav - Same Uniform for Cohanim & Soldiers
3 צפיות · לפני 5 ימים
582* - Parashat Tzav - Together, not Stranger commandments
גבע ראפ
582* - Parashat Tzav - Together, not Stranger commandments
7 צפיות · לפני 5 ימים
#617 - הפטרת הגדול - לב אבות על בנים, והיודעים להקשיב
גבע ראפ
#617 - הפטרת הגדול - לב אבות על בנים, והיודעים להקשיב
21 צפיות · לפני 5 ימים
#616 - לשבת הגדול - פשר השם והנס הגדול
גבע ראפ
#616 - לשבת הגדול - פשר השם והנס הגדול
4 צפיות · לפני 5 ימים
#615 - לשבת צו - מדי הכהן ומדי הקרב
גבע ראפ
#615 - לשבת צו - מדי הכהן ומדי הקרב
3 צפיות · לפני 5 ימים
#614 - לפרשת צו - צו צוותא! ולא - עבודה זרה
גבע ראפ
#614 - לפרשת צו - צו צוותא! ולא - עבודה זרה
10 צפיות · לפני 5 ימים
585* - Haftarat HaGadol - Eliyahu Connecting Fathers & Children
גבע ראפ
585* - Haftarat HaGadol - Eliyahu Connecting Fathers & Children
7 צפיות · לפני 6 ימים
582* - Parashat Tzav - Together, not Stranger commandments
גבע ראפ
582* - Parashat Tzav - Together, not Stranger commandments
3 צפיות · לפני 6 ימים
584* - HaGadol - The Big Miracle
גבע ראפ
584* - HaGadol - The Big Miracle
9 צפיות · לפני 6 ימים
#615 - לשבת צו - מדי הכהן ומדי הקרב
גבע ראפ
#615 - לשבת צו - מדי הכהן ומדי הקרב
10 צפיות · לפני 6 ימים
הצג עוד